Politika zasebnosti in varstvo podatkov

Namen vinacuk.si  – Kmetija Čuk, Velike Žablje 42A , Dobravlje 5263 , Slovenija e-naslov vinacuk.vz@gmail.com politike zasebnosti je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih mest vinacuk.si

Pri vinacuk.si – Kmetija Čuk , Velike Žablje 42A , Dobravlje 5263 cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih ponudnik dobi od vas, kadar obiščete in uporabite  – www.vinacuk.si  – Kmetija Čuk , Velike Žablje 42A , Dobravlje 5263   spletna mesta ali mu jih posredujete na drug način – tekom nakupa preko telefona.

Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

Upravljalec osebnih podatkov je Kmetija Čuk , Velike Žablje 42A , Dobravlje 5263, Slovenija.

Pri vinacuk.si – Kmetija Čuk , Velike Žablje 42A , Dobravlje 5263 je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu: vinacuk.vz@gmail.com

Podatki o pooblaščeni osebi

Odgovorna osebaMatjaž Čuk , Velike Žablje 42A , Dobravlje 5263
Elektronska pošta:vinacuk.vz@gmail.com
Telefonska številka:040745300